Ką veikti su pas jus atklydusiomis idėjomis?

2021-01-24 3 min read

Remiantis šiuolaikiniais moderniojo dvasingumo principais, viskas yra energija. Tikriausiai, jau esate tai girdėję ne vieną ir ne du kartus? Dar vienas esminis dalykas, ką turime suvokti ir priimti: visa energija yra gyva bei turinti sąmonę.

Aplink mus neegzistuoja negyvi daiktai ar reiškiniai

Gyvi yra ne tik augalai ir gyvūnai, kas mums iki šiol buvo akivaizdu, bet ir akmenys, oras, vanduo, uolienos, baldai, pastatai, lietus, žiema, pavasaris, kvėpavimas, kalba, mūsų nuotaikos, norai, troškimai. Viskas, ką mes galime kokiu nors būdu suvokti, apčiuopti bei įvardinti yra gyva. Šios įvairiausios ir mums labai dažnai nepastebimos gyvybės formos gyvena savo gyvenimus tokiais būdais ir pavidalais, kurių aprašymų nerasite jokiuose biologijos ar botanikos vadovėliuose. Sąveikaudamos su mumis, žmonėmis, jos dažnai sukuria naujas, tokias pat sunkiai nusakomas gyvybės formas.

Eilinis, paprastas pilietis, kasdien einantis į darbą bei besirūpinantis savo šeimos gerove, gali per visą gyvenimą nė nesuvokti, kokiame nuolatos besikeičiančiame gyvybės sraute ir įvairovėje, jis gyvena. Tačiau tarp mūsų galima sutikti ir kitokių asmenybių: jos jautresnės aplinkai, apdovanotos išskirtiniais sugebėjimais, jos atsisako gyventi eilinius gyvenimus bei ima ieškoti saviraiškos būdų, galinčių padėti realizuotis jų talentams. Tokie žmonės tapo paveikslus, kuria muziką, filmus, dainuoja ar rašo knygas. Iš kur pas juos ateina idėjos? Juk, remiantis prieš tai pateiktais principais, visos idėjos yra nematomos, tačiau gyvos būtybės.

Žinoma amerikiečių rašytoja Elizabeth Gilbert savo knygoje „Didi magija“ sako: „Idėjos neturi kūno, jų gyvybės forma - energija. Idėjos gyvuoja atskirai nuo mūsų, tačiau jos - nors ir keista - gali sąveikauti su mumis. Idėjos neturi materijos, tačiau turi sąmonę ir, tikrų tikriausiai, turi valią.“ Anot jos, šie žavingi sutvėrimai, kaip ir visa, kas gyva, trokšta meilės bei dėmesio, tačiau neturi kito būdo tapti matomais ir įvertintais, kaip tik pasireikšdami per jas priėmusių žmonių kūrybines išraiškas (tai galioja absoliučiai visoms idėjoms: meninėms, politinėms, mokslinėms, komercinėms, religinėms ir t. t.). Taigi, jeigu jūs pastebite savyje kokias nors iki šiol neregėtas mintis, norą ir poreikį imtis kažko naujo – gali būti, jog us kibina viena iš jų, idėjų.

Neatstumkite jos iškart. Jei tą padarysite, idėja gali nusivilti ir iškeliauti ieškoti naujo partnerio savo įsikūnijimui. Kartais nutinka taip, jog panašios mintys ir norai ima lankytis keleto žmonių galvose. Tai reiškia, kad idėja dar nėra apsisprendusi, kurį jų pasirinkti, arba jos užmojams vieno žmogaus jėgų per mažai.

Kaip atpažinti, kad jumis susidomėjo viena (o gal net kelios) šių klajūnių?

Elizabeth Gilbert tvirtina, jog žmonės, neturintys niekam laiko, užsisukę monotoniškame kasdienybės rate, labai dažnai tiesiog nepastebi jų siunčiamų signalų. Tuo tarpu, radusi žmogų, atviresnį bei jautresnį subtiliam bendravimui, idėja pradeda jį visokiais būdais kalbinti. Būtinai atkreipkite dėmesį į šiuos jos siunčiamus signalus:

🔷 fiziniai pojūčiai (šiurpsta oda, jaudulys, rankų virpėjimas, šiluma, šaltis ir pan.);

🔷 jūsų kelyje vis besipainiojantys keisti sutapimai, užuominos bei ženklai;

🔷 nuolatos galvoje iškylančios, kartais net išsimiegoti neleidžiančios mintys apie kažkokią konkrečią veiklą, asmenį, kelionę, trokštamus pokyčius ir t. t.

Nesupraskite taip, jog visos idėjos yra geranoriškos, gražios ir novatoriškos

Jos, kaip ir mes, gali būti labai skirtingos: piktos, nekantrios, tingios, svajingos, greitos, lėtos, ryžtingos, baikščios, drąsios... Kai kurios gali pagelbėti kovoje su nepagydomomis ligomis, o kai kurias tikrai geriausia vyti šalin. Tik jums rinktis, ar sutiksite bendradarbiauti su pas Jus atkeliavusiomis idėjomis. Galite pasakyti NE, jei matote, kad pasiūlymai jums nepriimtini, arba TAIP, jei jie Jus nuoširdžiai žavi. Prisiminkite tik tiek, jog negatyvus atsakymas nieko nepakeis, Jūs ir toliau gyvensite, kaip gyvenote. Tuo tarpu TAIP tikrai gali tiek jūsų, tiek jūsų artimųjų kasdienybę pakreipti visiškai kita vaga.

Jurgita Barišauskienė

Tekstaijususekmei.lt

Komercinių ir kūrybinių tekstų rašymas

komercinių tekstų rašymas